Kommunens voksenopplæring er samlokalisert med Stonglandet skole under felles virksomhet. Tjenesten tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, bosatte flyktninger og flyktninger i mottak, samt annen opplæring spesielt organisert for voksne i henhold til opplæringsloven kap. 4A.