In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 11-12 varsles det om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Samtidig legges forslag til planstrategi 2012-15 med planprogram for samfunnsdelen ut til offentlig ettersyn i medhold av pbl § 4-1 og § 11-14.

Tranøy kommunestyre behandlet saken den 24.04.12 (sak 23/12). Boligutvikling, barn- og ung, folkehelse og næringsutvikling er pekt ut som hovedsatsingsområder. 
Satsingsområdene peker på det som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende periode.  Kommunen ønsker innspill til strategier, taktikk og operasjoner eller andre ting som kommunen kan iverksette for og nå mål som skal settes innnenfor de ulike satsingsområdene.
Plandokumentene er lagt ut på:
  • Tranøy kommunes hjemmeside
  • Kommunehuset i Vangsvik
  • Joker, Vangsvik
  • Joker, Stonglandseidet
Opplysning om planarbeidet fås ved henvendelse til Tranøy kommune ved rådmannen, tlf 77 87 40 00.
Frist for å komme med innspill til hovedsatsingsområder og/eller merknader til planprogrammet er satt til mandag 11. juni 2012.
 
For Tranøy kommune
 
 
Alf Rørbakk                                             Audun Sivertsen
rådmann                                                    plan- og næringssjef
 
 

 Høringsbrev og saksfremlegg m/vedtak

Planstrategi 2012-2015 m/planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

  • Opprettet av azhub
  • Opprettet den 30.apr.2012
  • Sist oppdatert den 04.mar.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn