In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Varsel om oppstart av arbeid med kommunal forskrift for spredning av husdyrgjødsel

Tranøy kommune varsler herved om at arbeidet med å utarbeide en kommunal forskrift starter opp nå.

Tranøy kommunes Utvalg for plan, næring og drift, har i sak 8/16 vedtatt følgende:

Administrasjonen utarbeider forslag til ny forskrift og sender denne ut på høring. Arbeidet skal prioriteres slik at endelig forskrift kan vedtas i kommunestyremøte 21. juni 2016. Spredetidspunktet på eng uten nedmolding settes til 1. november. Sømna kommunes forskrift kan benyttes som mal.

Leder av PND har i epost rettet datoen for spredetidspunkt på eng uten nedmolding til 1. oktober.

Forslaget til ny forskrift vil bli sendt på høring til berørte parter.

Saksframlegget til saken finner du her

  • Opprettet av Reidun Aspmo
  • Opprettet den 15.mar.2016
  • Sist oppdatert den 29.mar.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn