In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Generelt

Tema

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Beskrivelse

Kommunen søker fylkesmannen om midler til tiltak i skogbruket og får en sum per år av Fylkesmannen. Kommunen kan prioritere mellom søknadene om de passerer den summen som Fylkesmannen bevilger.  

I utgangspunktet kan man søke tilskudd til alle tiltak innen skogbruket som forskriften gir hjemmel til å bruke tilskuddsmidler på. Tilskuddsmidlene er framforhandlet gjennom jordbruksavtalen, og forvaltes av kommunen. Se nyhetssiden for Landbruk for gjeldende tilskuddssatser for Tranøy kommune i år.

Målgruppe

Du må være skogeiere i kommunen med mer enn 10 daa produktiv skog

Kriterier/vilkår

Det kan søkes om tilskudd til:

Avstandsregulering (ungskogpleie), Markberedning, Stammekvisting, Førstegangstynning (manuell), Mekanisk etterarbeid, Drift med hest (ikke skjema, men info om: Antall kubikkmeter tømmer og areal utført

 

Eksterne lenker

 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Skogbruksloven

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Skogfond

Jordlova

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad sendes kommunen

 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Postmottak
9304 Vangsvik

  

Saksbehandlingstid

Skogeier søker om tilskudd til enten allerede gjennomførte tiltak eller til tiltak som skal gjennomføres. Søknad behandles av skogbrukssjef

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Reidun Aspmo
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Reidun Aspmo

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 12.apr.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn