Vi fikk inn i alt 15 innspill. Vi takker for alle innspill, det er gledelig at mange engasjerer seg i sikkerheten langs kysten vår.

Her er forslagene som kom inn:

 • Skrolsvik gjestekai
 • Hurtigbåtkaia i Skrolsvik
 • Flytebrygger i Buvik
 • Leira
 • Flytebrygger på Rødsand
 • Eidevannet
 • Flytebrygger på Stonglandseidet
 • Kvinnekaia på Lekangsund
 • Kai og flytebrygger Refsnes
 • Kai på Tranøy
 • Kai i Skatvik
 • Rotvika
 • Flytebrygger Skatvik
 • Båthavna i Vangsvik
 • Flytebrygger Storvannet

Hurtigbåtkaia i Skrolsvik har ny livbøye og strendene er tatt ut da det prioriteres kaier og brygger. Da står det igjen 12 aktuelle forslag.

I ettertid viser det seg at Tryg kan bidra med 6 livbøyer til: i alt 12 livbøyer, noe som vi mener er svært generøst. Grunnen er at det allerede er stor og en voksende aktivitet på sjø og hav i vår kommune.

Det betyr at livbøyene deles ut i 2 omganger da vi må vente ca 2-3 mnd på de siste 6 vi får. Varaordfører Birgit Andreassen har jobbet med saken og sammen med ordfører Jan Fredrik Jenssen har de valgt ut de som får tildelt livbøyer i første omgang.

 • Skrolsvik gjestekai: v/ Skrolsvik bygdelag
 • Flytebrygger Rødsand: v/Rødsand vel
 • Eidevannet : v/ Bellevue Bygdelag
 • Kai/flytebrygger Refsnes: v/ Senja Moments
 • Kai i Skatvik: v/ Skatvik Camping
 • Båthavna i Vangsvik: v Vangsvik båtforening.

Livbøyene kan hentes på Kommunehuset i Vangsvik.

De som får tildelt livbøyer har ansvar for montering av stativ e.l.

Det følger også med et «Fadderansvar» for livbøyene. Det vil si oppsyn: hvis noen blir ødelagt, trenger nye deler eller forsvinner. Ta da direkte kontakt med Tryg.

De som ikke kom med i første omgang, får tildelt livbøyer om ca 2-3 mnd.