In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Støttekontakt

Generelt

 

Beskrivelse

Støttekontakt er et tilbud for å hjelpe den enkelte til å få en mer meningsfyllt fritid.

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Kriterier/vilkår

Støttekontakt er et tiltak for å hjelpe den enkelte til å få en mer meningsfyllt fritid. Hjelpebehovet kan være av varig eller forbigående karakter.

Kommunens standard på denne tjenesten er inntil 4 timer pr. uke. Kartlegging av individuelle behov legges til grunn ved tildeling

Støttekontakt gis tradisjonellt som 1 til 1 oppfølging, spes. innen psykisk helse. I tillegg til dette kan tjenesten vris til å bli et gruppetilbud (aktivitetstilbud).
 

 

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Sosialtjenesteloven § 4-2 c
Forvaltningsloven
 

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til hjemmetjenesten eller sosialtjenesten for å få hjelp til å søke om støttekontakt. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Hjemmetjenesten
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Før søknaden kan avgjøres, vil pleie- og omsorgstjenesten vurdere dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil du få besøk i hjemmet.
Vurdering kan også skje i fagteam.

Alle søknader om støttekontakt vurderes innvilget administrativt. I vedtaket går det frem om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten omfatter.
 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet. 

Vedlegg

 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Ansvarlig leder: Elin Wilsgård
Saksbehandler/kontaktperson: Marjo Hytonen
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Marjo Hytonen

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 11.mai.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn