In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Startlån og boligtilskudd

Generelt

 

Beskrivelse

Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
 

Lånets størrelse avhenger av den enkeltes økonomi, og om det finnes mulighet til delvis eller full finansiering gjennom annen bank. Alle søkere må først ha hatt kontakt med en privat bank for å søke lån, før søknad om startlån kan vurderes.
 

Målgruppe

 • unge i etableringsfasen 
 • barnefamilier 
 • enslige forsørgere 
 • funksjonshemmede 
 • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 
 • økonomisk vanskeligstilte husstander

Kriterier/vilkår

Dagens bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Det må kunne dokumenteres hva husstanden kan betale samlet og hva den kan være i stand til å betale av renter og avdrag på lånet. Vanlige levekostnader må kunne betales i tillegg til lånet.
Lånet følger samme vilkår som Husbankens utlån.
 

Pris for tjenesten

Husbankens fastrente eller flytende rente med et påslag for administrasjon på 0,25 %. Termingebyr.
Ved mislighold påløper inkassogebyr og renter.
 

Samarbeidspartnere

 Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

 

Eksterne lenker

 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Husbankens retningslinjer

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det må sendes skriftlig søknad med dokumentasjon til kommunen for å få startlån. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen eller på Husbankens nettside. Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om startlån.


Brosjyre startlån

Vedlegg til søknad:
 

Obligatoriske vedlegg:
 

 • Eventuell salgsoppgave/takst av boligen (ikke eldre enn seks måneder) 
 • Kopi av ligningsutskrift for de to siste år 
 • Finansieringsplan 
 • Dokumentasjon av eventuell egenkapital 
 • Arbeidsinntekt (lønnsslipp) siste 2 måneder


Vedlegg som skal følge søknaden dersom dette er naturlig:
 

 • Trygdeytelser (giroblankett) 
 • Barnebidrag (giroblankett) 
 • Husleie/fellesutgifter, eventuelt andre boutgifter (ved forhåndsgodkjenning gjelder ikke dette) 
 • Gjeldsforhold (nedbetalingsplan på alle lån) 
 • Andre utgifter (dagmamma, barnehage o.l.) 
 • Separasjonspapirer/skifteavtale 
 • Dokumentasjon på finansiering fra privat bank med lånets størrelse, eventuelt begrunnet avslag.
   

Søknadsskjema

 http://www.husbanken.as/PORTALER/TJENESTER.NSF/FILE/5DEBEBE79712BF5DC1256E28003676B9/$File/hb7s13.pdf

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Postmottak
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

 3-4 uker.


Klagemulighet

 Får du avslag på søknad om startlån, kan du klage. Formannskapet er klageinstans. Klagen må sendes innen tre uker etter at du mottok vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

 

Kontakinformasjon

Saksbehandler/kontaktperson: Janne Pettersen

Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Janne Pettersen

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

 • Opprettet av Linda Andreassen
 • Opprettet den 05.mai.2011
 • Sist oppdatert den 01.feb.2012
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn