In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Stadfestet reguleringsplan for Jøvik industriområde

Tranøy kommunestyre har i møte 23.04.13 fattet følgende vedtak i sak 20/13: Reguleringsplan for Jøvik industriområde med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart datert 20.12.12 vedtas i tråd med Plan- og bygningslovens § 12-12.

  • 26. april 2013, kl 09:00 - 17:00
Merknad fra Fylkesmannen, 2. kulepunkt, tas inn reguleringsbestemmelsene.

Reguleringsvedtak kan påklages i samsvar med Forvaltningslovens regler, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Klage må være skriftlig og begrunnet. Klagen stiles til Fylkesmannen i Troms, og sendes Tranøy kommune, kommunehuset, 9404 Vangsvik, innen 27.05-2013.

Dokumentet kan lastes ned her
  • Opprettet av Reidun Aspmo
  • Opprettet den 26.apr.2013
  • Sist oppdatert den 04.mar.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn