In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2017

Ny søknadsfrist for SMIL-midler 2017 er 15.9.2017

Forskrift om spesielle miljøtiltak er endret fra 2017. Nytt i år er at det ikke bare den eiendommen som får produksjonstilskudd som er berettiget til tilskudd, men også eiendommer som leies bort til noen som er berettiget til P-tilskudd: "Tilskot kan gis til foretak der det foregår ein tilskotsberettiga produksjon på landbrukseigedomen, og som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og  § 3 eller § 4. Landbrukseigedomen sin eigar må gje tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskrifta." Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Søknadsfrist er vanligvis 31.5., men er i år utsatt til 15.9.

Tranøy kommune har også vedtatt nye kommunale regler for prioritering av SMIL-midler for perioden 2017-2020.

Alt du trenger for å søke, finner du på Landbruksdirektoretets hjemmeside:

  • Opprettet av Reidun Aspmo
  • Opprettet den 25.jul.2017
  • Sist oppdatert den 25.jul.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn