Søknadsfrist til Tranøy kommunes utviklingsfond for 2. halvår er 1. oktober. Nærmere informasjon fås ved å henvende seg til Tranøy kommune på telefon 77 87 40 00 eller e-post: postmottak@tranoy.kommune.no

Støtte kan gis som tilskudd og lån.