Papirutgave av de mest vesentlige dokumentene er lagt ut på kommunehuset i Vangsvik, Nærbutikken Vangsvik og Joker Stonglandseidet.

Søker:                     Flakstadvåg Laks A/S

Søknaden gjelder:  Utvide av anleggsrammen med to bur, samt etablering av fôrflåte med tilhørende fortøyninger.
Det søkes ikke om endring av maksimal tillatt biomasse (MTB)

Anleggstype:          Plastmerder i rammefortøyning

Plassering:              Skarvberget (N bredde 69.08.801/ Ø lengde 17.00.596)

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 17.6.19 og sendes:

Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik, eller postmottak@tranoy.kommune.no

Forespørsler rettes til Audun Sivertsen, Tranøy kommune tlf: 948 69 698, eller e-post audun.sivertsen@tranoy.kommune.no