In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Begrens radonfaren i huset ditt

Radongass i hus kan være helsefarlig. Nå er Tranøy kommune med på en statlig offensiv for å begrense den farlige gassen i bolighus og offentlige bygg. Apparatet som måler inntrenging av radongass i bolighus, er nå å få tak i hos Senja Lab.

Assisterende kommuneoverlege Aslak Hovda Lien i Senjalegen (t.v.) og  daglig leder Claus Bergh hos Senja Lab viser fram remedier til bruk i måling av radongass i hus Radon er en gass i berggrunnen som verken kan ses, luktes eller høres. Den eneste måten å finne ut som man har den i boligen, er derfor å måle bequerelnivået i inneluften. Det kan nå gjøres på en billig og enkel måte. Målepakken koster 295 kroner.

Innen 2014 skal alle offentlige bygg og boliger ha målt inntrenging av radongass. Assisterende kommuneoverlege Aslak Hovda Lien i Senjalegen, daglig leder Claus Bergh hos Senja Lab (bildet til høyre) og avdelingsleder Fred Inge Fredriksen  på Teknisk drift i Tranøy kommune ønsker å være i forkant av dette pålegget. Derfor er nødvendig utstyr og kompetanse for å håndtere radonmåling på plass i Tranøy.

Selv om det ikke foreligger pålegg i forhold til private boliger, anbefaler Statens strålevern at radonforekomst måles i alle bygninger der det oppholder seg mennesker. I private boliger anbefales det å måle:
- hvis det aldri er målt tidligere
- hvis det er mer enn ti år siden sist
- etter store ombygninger

“Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg: Boliger, arbeidslokaler, skoler, barnehager og så videre”, framgår det av informasjon fra Statens strålevern.

Hvert år dør om lag 300 personer i Norge som følge av lungekreft på grunn av radonstråling. Statistisk vil 285 av disse være røykere.

Norge er et av landene som har mest radongass i berggrunnen. Norske myndigheter har derfor iverksatt tiltak for å få begrenset inntrenging av radon i alle typer bygg. Allerede er det innført pålegg om at alle nye boliger må ha en type radonsperre. I eldre boliger, anbefaler Statens strålevern at det blir gjort tiltak i boliger der radonstrålingen er for sterk i forhold til vedtatte retningslinjer. Dette er imidlertid opp til den enkelte huseier å avgjøre om man ønsker.

Les mer om radon.

“Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Statens strålevern anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også foretas radonmåling i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg, blant annet skoler og barnehager, arbeidsplasser og offentlige bygg. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner bør måle radoninnholdet i vannet”, heter det i Statens strålevern sine retningslinjer.

Radonmålinger bør ifølge fagmyndighetene utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Tiltaksgrensen er på 100 bequerel per kubikkmeter luft. Overstiger målingene 200 bequerel, er det fare på ferde.

Å måle radonstråling er enkelt. Private aktører har utviklet målepakker med sporfilm som kan sendes direkte til husstanden. I målepakken finnes alt som behøves for å gjennomføre en måling, inkludert frankert svarkonvolutt.

Alt man behøver å gjøre er å plassere ut måleboksen i to måneder samt besvare noen spørsmål om bopelen, og deretter returnere måleboksen til leverandøren. Deretter vil du motta en årsmiddelverdirapport.

Bestill radonpakke fra Senja Lab

Kontaktperson Tranøy: Fred-Inge Fredriksen

 

  • Opprettet av Reidun Aspmo
  • Opprettet den 19.jan.2012
  • Sist oppdatert den 19.jan.2012
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn