In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Skuddpremier

Tranøy kommune har ikke midler til skuddpremier

Generelt

Tema

Skuddpremie mink og rev

Beskrivelse

Kommunestyret vedtok i 2009 en prøveordning med skuddpremie på rev og mink over tre år, dvs. t.o.m. 2011. Denne ordningen kan betraktes som avviklet ved at det ikke er satt av midler i budsjettet til skuddpremier.

Tranøy kommune oppfordrer grunneierlagene til å stimulere til uttak av mink i de vassdragene minken utgjør et problem. Mink kan felles hele året. 

Bestanden av rev i Tranøy er for tiden liten, og skyldes hovedsakelig utbrudd av reveskabb. Dersom en treffer på slike dyr og det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, skal den som påtreffer dyret avlive dette med det samme, jf. § 4 i Lov om dyrevelferd.

§ 4. Hjelpeplikt : Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Eksterne lenker

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Viltloven

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Viltansvarlig Reidun Aspmo
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500 (sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 22.12.2010
Ajouransvarlig: Reidun Aspmo

Dato oppdatert 05.04.09.11
Publiseringsdato

  • Opprettet av Reidun Aspmo
  • Opprettet den 05.apr.2011
  • Sist oppdatert den 21.mai.2012
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn