Elevene har rett til skoleskyss når det er mer enn 4 km mellom hjem og skole. For elevene i 1. årskull er skyssgrensa 2 km. Det er Troms fylkeskommune som har hovedansvaret for skoleskyss. Deres regler for skyss av elever ved grunnskolene og de videregående skoler finner du her.