In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Skole, SFO og barnehage

Barnehage 

Tranøy kommune har to barnehager som tar inn barn mellom 0-6 år

Dansesletta barnehage:

2 avdelinger i Solli, besøksadresse: Solliveien 64,

1 avdeling i Vangsvik

besøksadresse: Rubbestadveien 64

 

Styrer/virksomhetsleder: Inger Rydningen

 

 

 

 

 

 

Postadresse:
Tranøy kommune
Dansesletta barnehage
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK

Telefon: 95075688
   

 

Stonglandet barnehage
1 avdeling.

besøksadresse: Mølnelva 10

Avd leder:

Virksomhetsleder: Inger Rydningen

 

 

Postadresse:
Tranøy kommune
Stonglandet barnehage
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK

Telefon: 77 85 49 31/907 19 643
e-post: postmottak@tranoy.kommune.no

 

 


Søknadsskjema kan fås i barnehagen, på kommunehuset eller her:

 

Søknadsskjema med rettledning

Vedtekter for barnehagene i Tranøy

Søknadsfrist til hovedopptak er 10. mars. Kommunen har full barnehagedekning og noen ledige plasser.
 

Priser:

Se Tranøy kommunes betalingsregulativ

Skole

 Tranøy kommune har to grunnskoler:

Stonglandet skole

1 – 10 skole, 60 elever

Gir også sfo-tilbud

Rektor: Geir Tormod Eidissen

Telefon: 77 85 45 05/951 36878

Besøksadresse:

Skoleveien 8

9392 Stonglandseidet


Postadresse:
Tranøy kommune

Stonglandet skole
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK
 

 

e-post:postmottak@tranoy.kommune.no

 
Vikstranda skole
1 – 10 skole, 100 elever

Rektor: Ulf Fredriksen

Telefon: 77 85 35 51/970 13349

Besøksadresse:

Vikstrandveien 3

9304 Vangsvik


Postadresse:
Tranøy kommune

Vikstranda skole
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK


 
e-post: postmottak@tranoy.kommune.no
 

Skolerute

Alle grunnskoleelever skal ha et skoletilbud på 190 skoledager i året. Fordelingen av disse dagene framgår av skoleruta i kommunen. Elever i de laveste årskullene har gjerne faste undervisningsfrie dager i uka, og derfor ikke 190 skoledager i året.  Skoleruten for 2017/2018 finner du her.

Skoleskyss
Elevene har rett til skoleskyss når det er mer enn 4 km mellom hjem og skole. For elevene i 1. årskull er skyssgrensa 2 km. Det er Troms fylkeskommune som har hovedansvaret for skoleskyss. Deres regler for skyss av elever ved grunnskolene og de videregående skoler finner du her.

Tilpassa opplæring
Likeverdig, inkluderende og tilpassa opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Det betyr at opplæringen må være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling. For å gi et likeverdig tilbud, må skolen gi en variert og differensiert opplæring. Retten til tilpassa opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære rammer eller i form av spesialundervisning.

Spesialundervisning
Elever som ikke har, eller ikke kan få en tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter kap. 5 i opplæringsloven.  Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge ei sakkyndig vurdering fra den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT). 
 

Voksenopplæring

Kommunens voksenopplæring er samlokalisert med Stonglandet skole under felles virksomhet. Tjenesten tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og bosatte flyktninger, samt annen opplæring spesielt organisert for voksne i henhold til opplæringsloven kap. 4A.
 
Kvalitetsmelding
Rapport om tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy ble behandlet i utvalg for oppvekst, kultur og omsorg i møtet 08.10.12, sak 48/12 og Tranøy kommunestyre, 16.10.12, sak 88/12. 
 
Rapport for 2015
Rapport for 2014
Rapport for 2013
Rapport for 2012 finner du her.

Rapport for 2011 finner du her.

SFO

Kommunen gir SFO-tilbud i Stonglandet barnehage og Vikstranda skole.
Det må være to eller flere påmeldte for at et tilbud gis. 

Stonglandet SFO,
Drives sammen med barnehagen
Besøksadresse: Mølnelva 10, 9392 Stonglandseidet
Leder: Inger Rydningen
Postadresse:
Tranøy kommune
Stonglandet SFO
Vangsvikvn 298,
9304 VANGSVIK
Telefon:77 85 49 31

 

Vikstranda SFO

Besøksadresse: Vikstrandveien 3, 9304 Vangsvik

Leder: Sissel Sørensen

Postadresse:
Tranøy kommune

Vikstranda SFO,

Vangsvikvn 298
9304 VANGSVIK

Telefon: 907 62288


Søknadsskjema: Stonglandet Sfo
Søknadsskjema: Vikstranda Sfo
Vedtekter for Skolefritidsordningen i Tranøy kommune finner du her.

Priser:
Se Tranøy kommunes betalingsregulativ
  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 16.des.2010
  • Sist oppdatert den 05.sep.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn