In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Skole og utdanning

Tranøy kommune har to grunnskoler:

Stonglandet skole

1 - 10 skole, 60 elever

Rektor: Geir Tormod Eidissen

Besøksadresse:
Skoleveien 8
9392 Stonglandseidet

Postadresse:
Tranøy kommune
Stonglandet skole
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK

e-post: postmottak@tranoy.kommune.no

Vikstranda skole

1 - 10 skole, 100 elever

Rektor: Ulf Fredriksen

Besøksadresse:
Vikstrandveien 3
9304 Vangsvik

Postadresse:
Tranøy kommune
Vikstranda skole
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK

e-post: postmottak@tranoy.kommune.no

Skolerute

Alle grunnskoleelever skal ha et skoletilbud på 190 skoledager i året. Fordelingen av disse dagene framgår av skoleruta i kommunen. Elever i de laveste årskullene har gjerne faste undervisningsfrie dager i uka, og derfor ikke 190 skoledager i året.

Her kan du finne skoleruten 2017-18.

Skoleskyss

Elevene har rett til skoleskyss når det er mer enn 4 km mellom hjem og skole. For elevene i 1. årskull er skyssgrensa 2 km. Det er Troms fylkeskommune som har hovedansvaret for skoleskyss. Deres regler for skyss av elever ved grunnskolene og de videregående skoler finner du her.

Tilpassa opplæring

Likeverdig, inkluderende og tilpassa opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Det betyr at opplæringen må være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling. For å gi et likeverdig tilbud, må skolen gi en variert og differensiert opplæring. Retten til tilpassa opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære rammer eller i form av spesialundervisning.

Spesialundervisning

Elever som ikke har, eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter kap. 5 i opplæringsloven. Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge ei sakkyndig vurdering fra den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT). De foresatte kan selv ta kontakt med PPT eller gi samtykke til at skolen kan gjøre det.

Voksenopplæring

Kommunens voksenopplæring er samlokalisert med Stonglandet skole under felles virksomhet. Tjenesten tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, bosatte flyktninger og flyktninger i mottak, samt annen opplæring spesielt organisert for voksne i henhold til opplæringsloven kap. 4A.

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 16.des.2010
  • Sist oppdatert den 07.aug.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn