Brannsjefen forteller at vi har god beredskap for en skogbrann med blant annet skogbrann-helikopter, men han vil helst slippe å bruke det.

Følgende regler gjelder derfor for de nærmeste dagene:


- Bål, engangsgriller, bålpanner eller andre former for åpen ild i skog og utmark er forbudt

Det generelle bålforbudet gjelder som vanlig fra 15. april til 15. september, og nå som det er så tørt er det ekstra viktig at dette overholdes.

 

Tranøy kommune

ordfører Jan Fredrik Jensen 09.08.2019