Fra 1. februar 2018 kjøper Tranøy kommune skatte- oppkreverfunksjonen fra Lenvik kommune.
Henvendelser vedrørende skattesaker rettes derfor til Kemneren i Lenvik kommune fra denne dato.

Telefonnr til Kemner i Lenvik er 77 87 11 32.