Barn som er født innen 30. november 2018 har rett til barnehageplass i hovedopptaket 2019 når det søkes innen fristen 1. mars, og barnet ikke har plass fra før.Du kan ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen hvor det bor. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil det gis tilbud om plass i en annen barnehage i kommunen.

Innbyggere i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kan søke på tvers av nåværende kommunegrenser som opphører 01.01.2020.

På Tranøy kommunes hjemmeside finnes utfyllende opplysninger, oversikt over barnehager og elektronisk søknadsskjema for neste barnehageår. Søknadsskjemaet gjelder for både private og kommunale barnehager.

Her finner du skjemaet

Søkere som står på venteliste inneværende år, må også sende søknad for neste barnehageår, 2019/2020.