Tiltak som kan innvilges støtte

Kulturarrangement, talentutvikling, grendeutvikling, forebyggende arbeid blant ungdom, stimulering av gründervirksomhet blant unge og videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid er blant formålene som kan få støtte fra kulturfondet.

Hvem kan søke

Lokale idrettslag og foreninger.
Grendelag med tiltak rettet mot barn og unge.
Lokale ildsjeler som ønsker å dra i gang tiltak for barn og unge.

Søknadsfrist: 7. oktober 2018

Søknad sendes til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no