Tranøy kommune har vedtatt å selge to parseller, gnr 43, bnr 27 og 86 i Skrolsvik til høystbydende over takst.

Grunnlag for takst PDF document ODT document

Tomtetakst gnr. 43 bnr. 86

Tomtetakst gnr. 43 bnr. 27

Parsellene selges samlet eller hver for seg, alt etter hva som er mest økonomisk fordelaktig for kommunen.

Bud sendes kommunen på epost postmottak@tranoy.kommune.no innen tirsdag 28.5.19 kl 12.00.

Rådmannen