In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Revisjon av alkoholpolitiske retningslinjer

Tranøy kommune vedtok 16,12-2014 nye alkoholpolitiske retningslinjer med virkning fra 01.01-15.

I tråd med Alkoholloven ble bevillingsperioden satt til 4 år med opphør 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Den 18.12-15 ble Alkohollovens § 1-6 endret for salgsbevilling av alkohol gruppe 2 og 3, med virkning fra 01.01-16, der det gis åpning for at bevilling likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil 4 år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det samme gjelder også for salg og skjenking av annen alkoholhodig drikk, dvs gruppe 1. Kommunen kan også beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningdlinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for.

I henhold til gjeldende reglement skal alle bevillinger gitt i forrige  kommunestyreperiode opphøre 30.06-16. Med henvisning til lovendringen, er det gitt melding om at opphør er utsatt inntil kommunestyret har vurdert om de alkoholpolitiske retningslinjene skal endres slik Alokoholloven åpner for.

Før kommunestyret fatter vedtak om endring, sendes derfor endringsforslag ut til høring, slik at bevillingshaverne har anledning til å uttale seg.

For tiden er det ingen i Tranøy som har salgsbevilling for alkohoholdig drikk gruppe 2 og 3, men det er noen som har fast bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, og det er noen som har fast bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

I dagens retningslinjer står følgende:

Bevillingsperioden:

Fast bevilling gis for inntil 4 år med opphør 30.juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Nytt forslag:

Bevillingsperioden;

I samsvar med Alkohollovens § 1 – 6 skal faste skjenkebevillinger for alkoholdig drikk og faste salgsbevillinger for alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke opphøre, med mindre det forekommer mislighold og saklig grunn til å inndra bevillingen for brudd på Alkoholloven. Dersom  bevilling blir inndratt, må det søkes om ny bevilling.   

Før forslaget legges fram til behandling, ber vi om tilbakemelding fra bevillingshaverne.
Tilbakemelding gis skriftlig på e-post (postmottak@tranoy.kommune.no) eller på brev ril Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik innen 27.05-16

Med  hilsen
Tranøy kommune

Alf Rørbakk
rådmann

Bevillingshavere:

Joker Vangsvik
Eidet Handel
Senja Handbryggeri
Basecamp Senja
Tranøybotn Camping

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 23.mai.2016
  • Sist oppdatert den 23.mai.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn