In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Reguleringsplan for Kampevoll hyttefelt gnr 18 bnr 54

Tranøy kommunestyre har i møte 25.10.16 fattet følgende vedtak i sak 72/16.

Detaljplan for Kampevoll Hyttefelt gnr 18 bnr 54, Plan ID1927201503, med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 12.10.2016 egengodkjennes i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12 med følgende endringer: Krav om slokkevann/ brannvann tas ut fra bestemmelsene, pkt 2.7.

Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages Fylkesmannen i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort, jfr. Forvaltningsloven kap. VI.

Med hilsen
Tranøy kommune

Audun Sivertsen
leder forvaltning

Vedlegg:

Adresseliste
Planbeskrivelse datert 12.10.16
Planbestemmelser datert 12.10.16
Plankart datert 12.10.16
  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 08.nov.2016
  • Sist oppdatert den 09.nov.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn