Bakgrunnen for planforslaget er stedsanalyse for Vangsvik med tilhørende folkemøter og innspill til områdereguleing.

Planforslaget er lagt ut til gjennomsyn på Vangsvik Handel og på Tranøy kommunes hjemmeside.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no

 

Frist for uttalelser settes til mandag 03.09-18

rådmannen