Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Plandokumentene er tilgjengelige på kommunenes hjemmeside www.tranoy.kommune.no og er lagt ut på Vangsvik Handel og på kommunehuset.

Kommunestyrets vedtak kan påklages Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort, jfr. Forvaltningsloven kap. VI. Klage sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller på epost til postmottak@tranoy.kommune.no

Rådmannen