In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Kunngjøring Reguleringsplan for Nordås hyttefelt

Klagefrist: 3 uker fra kunngjøring.

Tranøy kommunestyre har i møte 22.09.15 fattet følgende vedtak i sak 50/15:

Reguleringsplan for Nordås hyttefelt, datert 14.06.15 med tilhørende planbestemmelser datert 02.09.15, egengodkjennes i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12.

Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL §  20-1, bokstav a-m.  Krav om innløsning etter PBL § a5-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort, Jfr Forvaltningsloven kap VI.  Evt klager og krav om erstatning/innløsning sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no

Sakens dokumenter finner du her:  Kunngjøring vedtak   Adresseliste Reguleringsplan  Plankart  Planbeskrivelse  Planbestemmelser  Saksutredning  Tilsvar Troms Fylkeskommune

 

 

Rådmannen

 

  • Opprettet av Linda Andreassen
  • Opprettet den 05.okt.2015
  • Sist oppdatert den 06.okt.2015
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn