In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Reguleringsplan for Gammhågen gnr 7 bnr 1

Tranøy kommunestyre har i møte 20.9.16 fattet følgende vedtak i sak 68/16.

Reguleringsplan for Gammhågen på eiendommen gnr 7 bnr 1 i Tranøy kommune med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser datert 1.4.16 og plankart datert 6.3.16 egengodkjennes i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort, i samsvar med Forvaltningslovens regler. Evt klager og krav om erstatning/innløsning sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik, eller til postmottak@tranoy.kommune.no

Rådmannen

Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Plankart
  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 11.okt.2016
  • Sist oppdatert den 11.okt.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn