In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Radonmålinger 2012, kommunale bygg

I løpet av perioden mars til juni 2012 er det gjennomført radonmålinger i barnehager, skoler og sykehjem. Senja Lab har stått for måling/analyse av resultat, og rapport foreligger nå. Statens strålevern har satt en maksimumsgrense på 200 Bq/m3 (200 Bequerell/kubikkmeter luft), men anbefaler at tiltak iverksettes dersom gjennomsnittsverdien overstiger 100 Bq/m3.
Resultatet fra målingene av disse byggene i Tranøy tilsier at det stort sett ikke er behov for å sette i verk tiltak. Det er gjort flere målinger i hvert bygg, i kjellerrom, i 1.etasje og i 2.etasje.
 
Måleresultatene er som følger for oppholdsrom:
Vikstranda skole, ca 30 Bq/m3
Dansesletta barnehage, avd. Vangsvik, ca 20 Bq/m3
Dansesletta barnehage, avd. Solli, mindre enn 20 Bq/m3
Stonglandet skole, ca 50 Bq/m3
Stonglandet barnehage, mindre enn 20 Bq/m3
Helsesenteret, 1.etg, ca 60 Bq/m3, 2.etg mindre enn 20 Bq/m3
 
Generelt viser målingene at der hvor det er lite utlufting, er måleverdiene noe høyere enn der det er god utlufting. Det er også forskjell mellom kjellerrom, rom i 1. Etasje og rom i 2. Etasje, der de høyeste verdiene er i tette kjellerrom. Det er målt verdier på ca 100 Bq/m3 i ett kjellerrom i Dansesletta barnehage, avd. Vangsvik, og i en korridor uten ventilasjon på Vikstranda skole. I sistnevnte tilfelle vil det bli vurdert tiltak for å bedre utluftingen.
  • Opprettet av Linda Andreassen
  • Opprettet den 18.sep.2012
  • Sist oppdatert den 18.sep.2012
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn