In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Programmøte om stedsutvikling Vangsvik

Det skal utarbeides en områdereguleringsplan for Vangsvik. Samtidig skal arealdelen til kommuneplanen rulleres. Som en del av grunnlaget for dette arbeidet skal det gjennomføres en åpen prosess hvor innbyggerne tas med på råd.

  • 26. april 2017, kl 18:00 - 21:00
  • Annastua

Alle som har interesse i utvikling av Vangsvik inviteres med dette til å delta.

Hensikten med arbeidet er å samle ulike innspill og idéer til hvordan vi kan utvikle Vangsvik til å bli et levende sentrum, hvor det er godt å bo, leve og arbeide og hvor innbyggere og besøkende trives og handler.

 

Program Annastua onsdag 26. april kl. 1800 – 2100:

1. Kort introduksjon ved ordfører Jan Fredrik Jenssen om Vangsvik i nye Senja kommune.

2. Kort introduksjon om medvirkningsprosessen

3. Prosessarbeid i grupper: Vi er på jakt etter en beskrivelse av fremtidsbilder for Vangsvik, og konkrete suksesskriterier som kan bidra til å skape ei levende bygd.

 

Vi skal jobbe med fire temaer gjennom spørsmål som alle besvarer og tegner på kart:

a. Fortsatt utbygging på Ryet – Høghågen – ellers i bygda eller bør vi i stedet satse på fortetting av eksisterende bebyggelse i sentrum?! Definere et «sentrum».

b. Innarbeide et «Bo- og Aktivitetssenter» i tettstedet på en måte som optimaliserer sambruk og tettstedskvaliteter. 

c. Vise frem Vangsvik som en sentral møteplass for kultur og aktivitet, og andre anvendelige uterom og fellesfasiliteter (f.eks. Grønt struktur herunder lekeplasser, harde flater og naturmark. Parker, Turstier, Ute sene, Felles kjøkkenhager, Næringsareal etc.)

d. Kartlegging av hvilke type boliger trenger vi i Vangsvik?

Eneboliger dominerer i dag. Behov og ønsker om andre typer boliger og måter å bo på?  Leiligheter (1 roms, 2 roms, 3 roms, 4 roms). Rekkehus bebyggelse. Øko boligfelt. Selveier eller utleie boliger?

4. Veien videre – hva blir de neste stegene i medvirkningsprosessen?

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 24.apr.2017
  • Sist oppdatert den 24.apr.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn