Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) Midt-Troms yter sine tjenester til følgende kommuner: Berg, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Lenvik kommune. PPT har kontor på Finnsnes i Lenvik kommune.

PPT er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Tjenesten har ansvar for barn og unge med rett til opplæring. Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsbetingelser i barnehage og skole, og har særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov.

Mer om PPT for Midt-Troms:

https://www.lenvik.kommune.no/barn-og-skole/ppt/