Tranøy Kommunestyre 2015-2019

Det Norske Arbeiderparti

Gunnar Torgersen
Marit Stubberud Hanssen
Silje Grotle Nilssen
Einar Svendsby
Odd Arne Andreassen
Arvid Helge Eilertsen

Fremskrittspartiet

Torkel Johnsen

Høyre

Jan Fredrik Jenssen (ordfører) - tlf. 901 73 092
Ragnar Svendsen
Margareth Edvardsen
Morten Svegre

Senterpartiet

Birgit Andreassen (varaordfører) - tlf. 997 79 266
Arnt Einar Nilsen

Sosialistisk venstreparti

Herbjørg Valvåg

Tranøy folkeliste

Knut Otto Johnsen
Malene Åsali Jenssen

Partiuavhengig

Rune Eriksen

Tranøy Formannskap 2015-2019

Gunnar Torgersen (A)
Marit Stubberud Hanssen(A)
Jan Fredrik Jenssen(H) 
Margareth Edvardsen (H)
Birgit Andreassen (Sp)

Kontrollutvalg 2015-2019

Odd Arne Andreassen - leder
Nytt medlem velges 25. okt 16
Morten Svegre
Rita Rønneberg Johansen
Viviann Nygård

Administrasjonsutvalg 2015-2019

Arbeidsgivers representant:
Gunnar Torgersen (A)
Marit Stubberud Hanssen(A)
Jan Fredrik Jenssen(H)
Margareth Edvardsen (H)
Birigit Andreassen (Sp)

Arbeidstakerrepresentant:
Rigmor Hansen (Fagforbundet)
Marianne Solbø (Utd.forbundet)

Arbeidsmiljøutvalg 2015-2019

Arbeidsgiverrepresentanter:
Jan Fredrik Jenssen
Alf Rørbakk
Eigil Andreassen
Marit Olsen

Arbeidstakerrepresentanter:
Rigmor Hansen (Fagforbundet)
Børge Andreassen (Fagforbundet)
Line Aarberg (NSF)
Sverre A Pedersen (hovedverneombud)

Utvalg for oppvekst, kultur og helse 2015-2019

Arnt Einar Nilsen(Sp)- leder
Silje Grotle Nilssen (A)
Einar Svendsby (A)
Ann-Iren Stokmo Johansen (H)
Jimmy Sollied jenssen (V)
 

Utvalg for plan, næring og drift 2015-2019

Knut Johnsen(Tfl)- leder
John Arnar Hansen (V)- nestleder
Arvid Helge Eilertsen (A)
Louise Sollied (A)
Torkel Johnsen (F)
Gurdrun Fredriksen (Sp)
Herbjørg Valgvå (Sv)

Fondsstyre til utviklingsfondet 2015-2019

Fra formannskapet:
Jan Fredrik Jenssen
Margareth Edvardsen
Gunnar Torgersen

Fra næringslivet:
Charles Olsen
Rigmor Ingeborg Hanssen

Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 2015-2019

Pensjonistforeninger:
Harald Hanssen- leder
Rigmor Sellevoll- nestleder
Jan Albert Johansen

Funksjonshemmedes foreninger:

Svanhild Solheim

Otto Nylund
Svein Jensen

Fra politiske partier:
Louise Sollied

Legatstyre for Fredrik Jørgensens legat og Anna Iversons legat

Gunn Langaas
Cecilie Halsnes
Oddmund Solbø

Representant til representantskapet KomRev Nord Iks

Malene Åsali Jenssen

Representant til representatskapet K-sekreteriatet Iks

Odd Arne Andreassen

Representant til KS Troms fylkesmøte

Jan Fredrik Jenssen

Kanditater Senja Avfall IKS styre

Birgit Andreassen og Torkel Johnsen

Representant til styrende organer i Mitra AS

Alf Rørbakk, rådmann

Representanter representantskapet Senja Avfall IKS

Marlene Åsali Jenssen og Marit Stubberud Hanssen

Representant til Senja viltregion

Per Midtgård

Representant til Midt-Troms friluftsråd

Marit Stubberud Hanssen

Representant til Ånderdalen nasjonalparkstyre

Birgit Andreassen

Representant til samarbeidsutvalg for forvaltning av småviltjakt/innlandsfiske på statens grunn

Hans Helge Jørgensen

Representant til representantskapet  for Midt-Troms Museum

Herbjørg Valvåg og Silje Grotle Nilssen

Representant til representantskapet i Interkommunalt arkiv Troms IKS

Asbjørn Beyer Log

Tjenestemann med særskilt ansvar for barns interesser i bygningsrådet

Inger Rydningen