Den største virksomheten innenfor pleie- og omsorgstjenesten er sykehjemmet. Til sammen er her plass til 27 beboere.  

Leder for Tranøy sykehjem er virksomhetsleder Lisbeth Solbø.

Innenfor åpen omsorg (utenom institusjon) har man hjemmetjenesten, som omfatter hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og er et tilbud til folk som trenger hjelp og som gjør dem i stand til å bo hjemme.  Også tjenesten for psykisk utviklingshemmede hører til i åpen omsorg.

Leder for hjemmetjenesten er virksomhetsleder Marjo Hytönen.