In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Høringer/off.ettersyn

Følgende prosjekt er lagt ut til offentlig ettersyn og høring:

Offentlig gjennomsyn av Eiendomsskattelister for 2017

Kunngjøring oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel (2018-2030)

Gravstøtter på Reindalen kirkegård

Budsjett- og økonomiplan 2017–2019 , Betalingsregulativ 2017

Reguleringsplan for Kampevoll hyttefelt gnr 18 bnr 54

Reguleringsplan for Gammhågen gnr 7 bnr 1

Offentlig ettersyn: Intensjonsavtale mellom Tranøy og Lenvik kommuner

Høring om utvidelse av jakttid for elg i Tranøy kommune

Oppstart av områderegulering for Stonglandseidet

Oppstart av områderegulering for Vangsvik

Veiplan 2016-2020

Revisjon av alkoholpolitiske retningslinjer

16.4.16 - Forslag til reguleringsplan for kampevoll hyttefelt gnr 18 bnr 54

Høring om bredbånd

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på eiendommen gnr 16 bnr 6

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 16.des.2010
  • Sist oppdatert den 24.feb.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn