Barnehage

Tranøy kommune har ett hovedopptak pr år som er samordnet for begge barnehagene:

  • Dansesletta barnehage (2 avd. i Solli og 1 avd. i Vangsvik)
  • Stonglandet barnehage (2 avd. på Stonglandseidet)

Kulturskole

Tilbud gis ved Vikstranda skole og Stonglandet skole.

Felles søknadsfrist: 31. mars 2018. Søknadsskjema finnes på Tranøy kommunes hjemmeside, ved henvendelse til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik, eller ved å kontakte barnehage eller kulturskole.