In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Oppstart planarbeid Interkommunal kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms

Tranøy kommune har vedtatt å være med i felles interkommunalt prosjekt for kystsoneplan, prosjektet omfatter kommuner i Sør- og Midt-Troms.

Prosjektet går over 3 år fra 2013 til 2015, prosjektleder er Malin Ek og er ansatt av Midt- og Sør-Troms regionråd. I Tranøy kommune er administrasjonens kontaktperson Audun Sivertsen.

Logo: Kystplan Midt- og Sør-TromsInterkommunalt kystsoneplanutvalg i «Kystplan Midt- og Sør-Troms» har vedtatt planoppstart for den interkommunale kystsoneplanen i Midt- og Sør-Troms.

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn iht. PBL. § 11-12.

Planen vil definere bruk og vern i sjøområdene i 13 kommuner: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

De 13 kommunene utarbeider en felles arealplan for sjøområdene (kystsoneplan) gjennom et interkommunalt plansamarbeid, men planen blir til slutt en del av den enkelte kommunes arealplan. Kommunene har delegert planmyndigheten til det interkommunale kystsoneplanutvalget (iht. PBL. § 9-3) med en representant med vara per kommune, som vil være ansvarlig for planprosessen helt frem til at den endelige arealplanen for sjøområdene er klar for vedtak i det enkelte kommunestyre.

Arbeidet med kystsoneplanen er delt opp i tre faser:

 1. Utarbeiding av planprogram:
  • Planprogrammet skal være en arbeids-, utrednings- og medvirkningsplan og derigjennom være grunnlag for fortsatt planarbeid.
  • I utarbeidelsen av planprogram inngår en høringsrunde på seks uker, frist for innspill er 15.1.2014.
 2. Utredninger og planløsninger:
  • Forslag på arealbruk blir tatt frem og alternativ og forskjellige interesser utredes og veies mot hverandre i løpet av våren 2014.
  • I perioden januar – april vil det bli arrangert åpne møter i kommunene (tid og sted annonseres senere) og aktiv deltakelse med innspill og forslag velkomnes.
 3. Planforslag og planbehandling:
  • Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse sendes ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker høsten 2014.
  • Ferdig plan er klar for vedtak i det enkelte kommunestyre våren 2015.

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn iht. PBL. § 11-12 med frist den 15.1.2014. Planprogrammet er tilgjengelig for gjennomsyn på prosjektets nettside, gjennom kommunenes nettsider og på rådhusene/kommunehusene i de deltakende kommunene.

Last ned planprogrammet her –  Last ned vedlegg til planprogrammet her

 

I høringsperioden for forslag til planprogram ønsker vi særlig tilbakemelding på:

 1. Planprogrammet:
  • Plan for medvirkning
  • Sentrale problemstillinger som bør løses i planarbeidet
 2. Planinnhold/arealbruk:
  • Konkrete forslag til ny arealbruk
  • Prinsipper for framtidig utvikling og arealbruk
 3. Åpne høringsmøter:
  • Onsdag 4.12.2013 kl. 18-20 i kunnskapsparken på Finnsnes
  • Torsdag 5.12.2013 kl. 18-20 på rådhuset i Harstad
  • I perioden januar-april arrangerer kommunene i tillegg åpne møter som annonseres senere

Skriftlige innspill kan sendes på elektronisk skjema på nett, som e-post eller som post.
Elektronisk skjema kan fylles ut eller lastes ned på prosjektets nettsider.

Nettsider: http://www.strr.no/kystplan
Facebook: https://www.facebook.com/KystplanMidtOgSorTroms
e-post: postmottak@harstad.kommune.no

Adresse: Harstad kommune v. Kystplan Midt- og Sør-Troms
Postmottak
9479 Harstad

Henvendelser merkes med «Kystplan - høring» og saksnummer 2013/6646

Spørsmål om planleggingsprosjektet rettes til prosjektleder i Kystplan Midt- og Sør-Troms (Malin Ek, malin@strr.no, 46638699) eller de administrative kontaktpersonene i kommunene, liste på kontaktpersoner finnes på prosjektets nettside og i planprogrammet.

2013

2014

2015

2016

Vår

Sommer

Høst

Vinter

Vår

Sommer

Høst

Vinter

Vår

Sommer

Høst

Vinter

 

Oppstart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprosess

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videreføring

 

 • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
 • Opprettet den 22.nov.2013
 • Sist oppdatert den 04.mar.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn Abonner Abonner