I forbindelse med oppstart av arbeidet med planstrategi og planprogram, inviterer vi med dette til innspill, både skriftlig og gjennom dialog.

  • Hva mener du/dere skal kjennetegne Senja kommune?
  • Hva skal kommunen videreutvikle og legge til rette for?

I forbindelse med innspillfasen planlegges det åpne folkemøter om arbeidet med Senja 2020, kommuneplanarbeidet og styrket lokaldemokrati.

Se www.senja2020.no for nærmere informasjon om planstrategi og planprogram.

Frist for skriftlige innspill settes til 9.4.18.

Innspill sendes til:

postmottak@tranoy.kommune.no eller Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik.

Jan-Fredrik Jensen
Leder fellesnemnda