Mandag 12. august starter TSF entreprenører opp med utbedringsarbeider på Holmenveien. Det vil bli redusert fremkommelighet i en periode fremover. Veien vil bli helt stengt i perioder på inntil fire timer på grunn av utskifting av stikkrenner og masser.

Vi oppfordrer dere til å finne alternative løsninger for å kunne passere anleggsstedet i den perioden arbeidene pågår.

For detaljerte opplysninger om tidspunkt for stenging ber vi dere ta kontakt med entreprenør på telefon 950 24 440