Utvalg for plan, næring og drift
28.08.2019 kl. 09:30 - 00:00
Stonglandseidet, Tranøy sykehjem

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling