Utvalg for plan, næring og drift
28.08.2019 kl. 09:30 - 00:00
Vangsvik

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 28.08.2019.
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 28.08.2019.
REFERATSAK

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2019 REGULERINGSPLAN FOR VIKA Vis (14)
53/2019 DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALVÅG LANDBASE - EGENGODKJENNING I SAMSVAR MED PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vis (11) Vis (1)
54/2019 KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN "DRAGØY HYTTEGREND" - REKKEFØLGEBESTEMMELSE Vis (5) Vis Vis (1)
55/2019 KLAGE PÅ FELLINGSTILLATELSE Vis (2) Vis (2)
56/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å BYGGE VEI OVER EIENDOMMEN GNR 29 BNR 11 PÅ CA. 675 METERS LENGDE Vis (2)
57/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL Å BYGGE 200 KVM FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN 11/43 Vis (2) Vis (5)
58/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG FRA PBL § 1-8 TIL Å FRADELE OG BYGGE NAUST PÅ 4 NAUSTTOMT FRA EIENDOMMEN GNR 11 BNR 50 Vis (2) Vis (5)
59/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL Å BYGGE 200 KVM FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN 11/45 Vis (2) Vis (5)
60/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL Å BYGGE 200 KVM FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN 11/44 Vis (2) Vis (5)
61/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL Å BYGGE 200 KVM FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN 11/46 Vis (2) Vis (5)
62/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL Å BYGGE FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN GNR 12 BNR 98 Vis (3)
63/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR FORMÅL OG KOMBINERT FORMÅL, AF OMRÅDE TIL UTFYLLING AV RIGGOMRÅDE Vis (3)
64/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL OG BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG TIL Å BYGGE TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG AVLØPSANLEGG Vis (7) Vis
65/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR.OMRÅDE TIL Å BYGGE ADKOMSTVEI TIL EIENDOMMEN GNR 41 BNR 51 Vis (1)
66/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (3)
67/2019 SØKNAD OM BRUK AV HELIKOPTER TIL VANNPRØVETAGING Vis (1)
68/2019 SØKNAD OM STØTTE FRA VILTFONDET Vis (2)
69/2019 SØKNAD OM TILSKUDD VED KJØP AV VERNEKLÆR Vis (2)
70/2019 REFERATSAK