Utvalg for plan, næring og drift
28.06.2019 kl. 09:30 - 00:00
Vangsvik, møterommet

Møtedokument
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PND 28. JUNI 2019
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PND 28. JUNI 2019
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PND 28. JUNI 2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 28.06.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2019 REGULERINGSPLAN FOR VIKADALEN Vis (11)
44/2019 FELLINGSTILLATELSE ETTER HJORTEVILTFORSKRIFTENS § 18 Vis (6) Vis Vis (1)
45/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE TILBYGG TIL BOLIG PÅ EN EIENDOM AVSATT TIL BOLIGBEBYGGELSE Vis (8) Vis (1)
46/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA OG FRA PBL § 1-8 TIL Å BYGGE TILBYGG TIL BOLIG Vis (4)
47/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL Å BYGGE TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR 19 BNR 48 Vis (4)
48/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING Vis (2)
49/2019 REFERATSAK: MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 05.06.2019. Vis (1)
50/2019 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE VANGSVIK, SLUTTBEHANDLING Vis (10) Vis
51/2019 BEHANDLING AV PND SAK 32/19 ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN Vis Vis (1)