Utvalg for plan, næring og drift
13.12.2019 kl. 09:30 - 00:00
Kommunehuset Vangsvik

Møtedokument
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 13.12.2019.
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 13.12.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
83/2019 SØKNAD OM OVERTAGELSE AV VEINETTET I BRENNLIA
84/2019 BRØYTING AV PRIVATE VEIER I TRANØY KOMMUNE Vis (1)
85/2019 KLAGE PÅ VEDTAK:BRØYTING AV PRIVATE VEIER I TRANØY KOMMUNE Vis (3)
86/2019 KLAGEBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR ØVRE VANGSVIK Vis (13)
87/2019 NY DETALJREGULERINGSPLAN FOR JØVIK INDUSTRIOMRÅDE Vis (5)
88/2019 REGULERINGSPLAN FOR VASSHAUGEN UTLEIEHYTTER - PLAN ID 1927201902, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Vis (2)
89/2019 REGULERINGSPLAN SKROLSVIK HAVN SØR - PLAN ID: 1927201908 Vis (3)
90/2019 REGULERINGSPLAN KROMMA STEINUTTAK GNR 17 BNR 12 - PLAN ID 1927201909 -
91/2019 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DRAGØY HYTTEFELT GNR 14 BNR 14 - Vis (3)
92/2019 KLAGE PÅ VEDTAK DATERT 30.JULI 2019 Vis (6) Vis (2)
93/2019 KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FRA KPA TIL Å BYGGE AVLØPSANLEGG I NEDSLAGSFELT DRIKKEVANN Vis (7) Vis (2)
94/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL TIL BOLIGBYGGING Vis (1)
95/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL FRADELING AV TO TOMTER TIL FRITIDSFORMÅL Vis (4)
96/2019 TILLATELSE TIL FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT Vis (10)
97/2019 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - Vis (4)
98/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL BRUKSENDRING FRA GARASJE TIL BOLIG PÅ EIENDOMMEN 20/108 Vis (5)
99/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL TIL FRITIDSBEBYGGELSE
100/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA OG FRA PBL § 1-8 TIL Å BYGGE NAUST PÅ EIENDOMMEN Vis (5)
101/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FOMRÅL I KPA OG FRA PBL § 1-8 TIL Å BYGGE NAUST PÅ EIENDOMMEN Vis (5)
102/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL Å AREALOVERFØRE CA. 1450 M2 FRA EIENDOMMEN GNR 19 BNR 3 TIL EIENDOMMEN Vis (3)
103/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL TIL Å AREALOVERFØRE 12,56 DEKAR FRA EIENDOMMEN GNR 29 BNR 13 TIL GNR 29 BNR 50 Vis (4)
104/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL Å AREALOVERFØRE AREAL MELLOM EIENDOMMENE GNR 37 BNR 4 OG BNR 23 Vis (4)
105/2019 ETTERSØK AV SKADET VILT Vis (2) Vis (1)
106/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1)
107/2019 REFERATSAKER PND Vis (1)