Utvalg for plan, næring og drift
09.10.2019 kl. 09:30 - 00:00
Kommunehuset Vangsvik

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 09.10.2019.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 09.10.2019.
MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 09.10.2019.
GODKJENING PROTOKOLL PND 9.10.19

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2019 REGULERINGSPLAN FOR VIKADALEN, NYTT SAKSFRAMLEGG Vis (12)
72/2019 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN "DALTUN I VASSVIK" - Vis (5)
73/2019 JULETREFELT - PÅLEGG OM HOGST
74/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å BYGGE AVLØPSANLEGG OG TILBYGG TIL EKSISTERENDE FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN Vis (11) Vis Vis (1)
75/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL Å BYGGE TILBYGG TIL EKSISTERENDE SJÅ PÅ EIENDOMMEN GNR 8 BNR 14 Vis (6)
76/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL Å BYGGE ENEBOLIG OG FRADELE EN EIENDOM FRA EIENDOMMEN GNR 12 BNR 20 Vis (5)
77/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL Å BYGGE FRITIDSBOLIG PÅ NY FRADELT EIENDOM GNR 18 BNR 208 Vis (6)
78/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL Å BYGGE VEI OG FRITIDSBOLIG SAMT OVERFØRE TILLEGGSAREAL TIL EIENDOMMEN 6/12 Vis (5)
79/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN TIL Å BYGGE GARASJE PÅ 6,5 METER FA SENTERVEI PÅ EIENDOMMEN GNR 21 BNR 215 Vis (4)
80/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL I KPA TIL Å AREALOVERFØRE CA. 250 M2 TILLEGGSAREAL TIL EIENDOMMEN 14/38 Vis (3)
81/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FOMRÅL I KPA OG FRA PBL § 1-8 TIL Å BYGGE BADSTUE PÅ EIENDOMMEN GNR 20 BNR 32 Vis (5)
82/2019 MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 09.10.2019.