Utvalg for plan, næring og drift
06.02.2019 kl. 09:30 - 00:00
Kommunehuset Vangsvik

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 06.02.2019.
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOLL FRA PND MØTE 06.02.19
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOLL FRA PND MØTE 06.02.19
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 06.02.2019.
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOLL FRA PND MØTE 06.02.19

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE VANGSVIK Vis (23)
2/2019 HØRING: ENDRING AV AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET Vis (12)
3/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BYGGE HYTTE Vis (3)
4/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING Vis (4) Vis (1)
5/2019 REFERATSAKER