Utvalg for plan, næring og drift
05.06.2019 kl. 09:30 - 00:00
Møterommet Tranøy helsesenter

Møtedokument
REFERATSAK: MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 05.06.2019.
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 05.06.2019.
SVAR: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I PND 05.06.19
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 05.06.2019.
SV: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I PND 05.06.19
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 05.06.2019.
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 05.06.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2019 KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2019-2020) Vis (12) Vis (7)
20/2019 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RISØYNES- UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Vis (8)
21/2019 HØRING: SØKNAD OM ENDRING AV AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS, ØRRE OG REGNBUEØRRET Vis (11)
22/2019 SØKNAD OM UTVIDELSE - LOKALITET 11431 RUBBESTAD I TRANØY KOMMUNE Vis (3)
23/2019 HØRING AV KYSTPLAN II MIDT- OG SØR-TROMS Vis (7)
24/2019 BRØYTING AV PRIVATE VEIER I TRANØY KOMMUNE Vis (17) Vis Vis (1)
25/2019 RETNINGSLINJER FOR FRITAK FRA SØKNADSPLIKT FOR MINDRE BYGGETILTAK
26/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Vis (5)
27/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL DELING AV DRIFTSENHET -
28/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN TIL Å BYGGE FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR 43 BNR 224 Vis (10)
29/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1)
30/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Vis (5)
31/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING Vis (2)
32/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING Vis (4) Vis
33/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN TIL Å OVERFØRE CA. 155 M2 FRA EIENDOMMEN GNR 14 BNR 77 TIL EIENDOMMEN GNR 14 BNR 78 Vis (4)
34/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN TIL Å BYGGE FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR 14 BNR 88 Vis (10) Vis
35/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE TILBYGG TIL BOLIG PÅ EN EIENDOM AVSATT TIL BOLIGBEBYGGELSE Vis (7) Vis
36/2019 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN OG AVSKYTNINGSAVTALE FOR ELG 2019-2021 Vis (1)
37/2019 FELLINGSTILLATELSE ETTER HJORTEVILTFORSKRIFTENS § 18 Vis (6) Vis
38/2019 SØKNAD OM GODKJENNING/ENDRING AV VALD - SLETTEMO ELGVALD Vis (1)
39/2019 REFERATSAK: MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 05.06.2019. Vis (1)
40/2019 REGULERINGSPLAN FOR VIKADALEN Vis (11)
41/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (6)
42/2019 OPPFØLGING AV ULOVLIG BYGGETILTAK