Utvalg for plan, næring og drift
03.04.2019 kl. 09:30 - 00:00
Kommunehuset, Vangsvik

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 03.04.2019.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 03.04.2019.
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA PND MØTE 3. APRIL 2019
SVAR: NY KORRIGERT MØTEPROTOKOLL PND 2019 04 03
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG DRIFT DEN 03.04.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2019 AVKLARING AV BESTEMMELSER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vis (3)
7/2019 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RISØYNES - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Vis (7)
8/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM REGULERINGSPLAN FOR BYGGING AV FRILUFSAMFI Vis (8)
9/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN TIL Å BYGGE FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR 43 BNR 224 Vis (7)
10/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM REGULERINGSPLAN I KPA TIL Å ENDRE BRUK FRA LAGER TIL FRITIDSBOLIG FOR UTLEIE PÅ EIENDOMMEN Vis (7)
11/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TILTAK PÅ EIENDOMMEN 18/18 Vis (6)
12/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNFR-FORMÅL TIL Å BYGGE TILBYGG TIL EKSISTERENDE GARASJE PÅ EIENDOMMEN GNR 43 BNR 128 Vis (6)
13/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å OPPFØRE SPIKERTELT OG SETTE CAMPINGVOGN FAST PÅ EIENDOMMEN GNR 11 BNR 3 Vis (9)
14/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL DELING AV DRIFTSENHET -
15/2019 SØKNAD OM TILSKUDD FRA VILTFONDET - GJENNOMFØRT KURS Vis (3)
16/2019 REFERATSAKER
17/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Vis (5)
18/2019 BRØYTING AV PRIVATE VEIER I TRANØY KOMMUNE Vis (17) Vis