Utvalg for oppvekst, kultur og omsorg
27.08.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunehuset Vangsvik

Møtedokument
OFFENTLIG SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR OG OMSORG DEN 27.08.2019.
GODKJENNING PROTOKOLL FRA MØTE I OKO 2019 08 27
GODKJENNING PROTOKOLL FRA MØTE I OKO 2019 08 27
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I OKO 2019 08 27
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR OG OMSORG DEN 27.08.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2019 SKOLESKYSS - PRIVATSKOLE (Unntatt offentlighet)
7/2019 REFERATSAK (Unntatt offentlighet)