Tranøy kommunestyre
29.10.2019 kl. 09:00 - 00:00
Stonglandseidet, Tranøy helsesenter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 29.10.2019.
GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL TIL GODKJENNING
GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL
SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE
GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS PROTOKOLL
MØTEPROTOKOLL - MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 29.10.2019.
ÅPEN TALERSTOL I FBM KOMMUNSETYREMØTE DEN 29.OKTOBER 2019
KOMMUNESTYREMØTE OKT2019.PDF
MELDINGSTEKST

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2019 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING SEPTEMBER 2019 Vis Vis (17)
44/2019 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 3 KVARTAL 2019 Vis Vis (3)
45/2019 SALG AV EIENDOM VANGSVIK Vis (1) Vis (1)
46/2019 GRUNNERVERV BARNEHAGETOMT VANGSVIK Vis (1)
47/2019 GRUNNERVERV AREAL TIL VANGSVIK BO- OG SERVICESENTER, PARK OG VEIGRUNN Vis (3)
48/2019 LEIE AV LOKALER FOR HJEMMETJENESTENE Vis (2)
49/2019 REGULERINGSPLAN FOR VIKADALEN, NYTT SAKSFRAMLEGG Vis (12)
50/2019 DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALVÅG LANDBASE - EGENGODKJENNING I SAMSVAR MED PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vis (11) Vis (1)
51/2019 FORVALTNINGSREVISJON "ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ" Vis (3)
52/2019 LOKALE FORHANDLINGER 2019GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER OG LØNN TIL RÅDMANN