Tranøy kommunestyre
27.03.2019 kl. 11:00 - 00:00
Vesterfjell aktivitetssenter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 27.03.2019.