Tranøy kommunestyre
25.02.2019 kl. 09:00 - 00:00
Felles kommunestyremøte Istindportalen, Heggelia

Møtedokument
DAGSORDEN - FELLES KOMMUNESTYREMØTE DEN 25.02.2019.
FELLES KOMMUNESTYREMØTE DEN 25.02.2019.
DAGSORDEN FELLES KOMMUNESTYREMØTE DEN 25.02.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 FELLES KOMMUNESTYREMØTE DEN 25.02.2019. Vis (1)