Tranøy kommunestyre
24.09.2019 kl. 09:00 - 00:00
Vesterfjell aktivitetssenter

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 24.09.2019.
ETTERLYSNING AV SAKSUTREDNING - BO- OG AKTIVITETSSENTER I VANGSVIK