Tranøy kommunestyre
18.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Stonglandseidet, Tranøy helsesenter

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 18.06.2019.
REFERATSAK MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 18.06.2019.
KRAV OM LOVFESTET RESPONSTID FOR AMBULANSE
INTERPELLASJON
MELDINGSTEKST
INTERPELLASJON
MELDINGSTEKST
SAKSPAPIRER - MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 18.06.2019.
KRAV OM LOVFESTET RESPONSTID FOR AMBULANSE
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 18. JUNI 2019
SVAR: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 18. JUNI 2019
SV: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 18. JUNI 2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2019 TRANØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 Vis (6) Vis Vis (1)
24/2019 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING 1 TERTIAL 2019 Vis Vis (9)
25/2019 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING MAI 2019 Vis (1) Vis Vis (7)
26/2019 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 1. KVARTAL 2019 Vis Vis (1)
27/2019 KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2019-2020) Vis (12) Vis (7)
28/2019 PROSJEKT BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLING, VISIT SENJA REGION 2019 - 2021 Vis (3)
29/2019 FORVALTNINGSREVISJON, SLUTTBEHANDLING Vis (2)
30/2019 SALG AV EIENDOM, GODKJENNING AV BUD Vis (2)
31/2019 REFERATSAK MØTE I TRANØY KOMMUNESTYRE DEN 18.06.2019. Vis (1)
32/2019 BRØYTING AV PRIVATE VEIER I TRANØY KOMMUNE Vis (17) Vis Vis (2)